O BIBLIOTECE

Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM  posiada księgozbiór liczący 124 234woluminów i 1177 tytułów czasopism w tym94 w ramach prenumeraty i w wersji elektronicznej. Biblioteka gromadzi głównie oprócz podręczników akademickich literaturę specjalistyczną z zakresu: geografii fizycznej,geologii, geografii ekonomicznej i planowania przestrzennego oraz turystyki i rekreacji. Zbiory opracowywane są w układzie alfabetycznym i działowym (schemat katalogu).

Biblioteka ma zainstalowany magnetyczny system ochrony zbiorów w celu ich zabezpieczenia.

Czytelnia liczy 67 miejsc. Zbiory udostępnia się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Biblioteka jest wyposażona w 15 stanowisk komputerowych z internetem. Katalog elektroniczny umożliwia wgląd w zasoby innych bibliotek wydziałowych systemu biblioteczno-informacyjnego UAM i Biblioteki Uniwersyteckiej. Przez stronę Biblioteki Uniwersyteckiej można korzystać z baz danych oraz czasopism i książek  elektronicznych http://lib.amu.edu.pl

Biblioteka prowadzi wymianę międzybiblioteczną krajową i zagraniczną z 62 kontrahentami w zakresie wydawnictw publikowanych przez pracowników.

Do korzystania ze zbiorów upoważnia  magnetyczna karta biblioteczna wystawiona w   Bibliotece Wydziału na podstawie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej.

Koszt karty i aktywacja na dany rok akademicki wynosi 12,00zł.

Ze zbiorów nie wypożycza się czasopism i wydawnictw przeznaczonych do wyłącznego korzystania w czytelni. Liczba wypożyczanych wydawnictw jest limitowana.

W razie zagubienia wypożyczonej książki  korzystający ze zbiorów zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub przekazać oprawioną odbitkę ksero zagubionego wydawnictwa.Za nieterminowe zwroty obowiązuje ogólnouniwersytecki system kar. (Regulamin Biblioteki).